Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

blackmamba
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia.
Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie.

Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę.
Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze.

Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki.

Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione.

Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni.

Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację.
Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy.

Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni.

Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— John Lennon
Reposted fromumorusana umorusana viasatyrlane satyrlane

March 26 2017

blackmamba
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze vianoisetales noisetales
blackmamba
9822 5a7e
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianoisetales noisetales
blackmamba
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viasatyrlane satyrlane

March 24 2017

5659 5709
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viasoadysta soadysta
blackmamba
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoadysta soadysta
blackmamba
8188 4a32
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales

March 21 2017

blackmamba
1240 adc4 500
Podlasie to bagna
Reposted frompankamien pankamien viamegustonanista megustonanista
blackmamba
0108 341f 500
Alien-Train
Reposted fromsommteck sommteck viasoadysta soadysta

March 19 2017

2050 2946 500
Reposted fromtron tron viasoadysta soadysta

March 16 2017

9663 6a62
Reposted fromerial erial viamegustonanista megustonanista
5310 eada 500
Reposted fromerial erial viamegustonanista megustonanista
blackmamba
1450 ed40

unleashthedragonfleet:

Don’t be upsetti, have some spaghetti

Anatomical Murals of Bisected Animals by Street Artist Nychos

Street artist Nychos paints large murals of bisected animals and humans, large works that allow you to take a peek inside their anatomical structure. These works include extremely detailed bone and vein structures, such as the Tyrannosaurus rex he painted in Oakland, California late last year. Most recently he has been on a tour through Australia where he has made stops in both Sydney and Melbourne to put up works.

Nychos opened a solo exhibition of works on paper with Juddy Roller Gallery in Melbourne during this tour titled Monochrome Organism on March 10. You can see more of his public and canvas-based paintings on his Instagram and Facebook. (via This Isn’t Happiness)

Reposted fromcuty cuty viamegustonanista megustonanista
blackmamba
Reposted fromFlau Flau viamegustonanista megustonanista
blackmamba
1113 ad90
Reposted fromMiziou Miziou viamegustonanista megustonanista

March 08 2017

blackmamba
Reposted fromgruetze gruetze viamegustonanista megustonanista
blackmamba
4740 b40b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl